A mai sajtótájékoztatón Csizmadia László elnök mondott beszédet. Idézzük:

“A CÖF-CÖKA évtizedet meghaladóan feladatának tekinti a magyar és európai polgárok mozgósítása mellett érdekvédelmük hatékony megvalósítását. Ezért társadalmi és gazdaságpolitikai szinten változatlan stratégiánk mellett töretlenül szervezzük közösségünk szélesítését. Ennek bizonyítéka az Európai uniós Civil Együttműködési Tanács, amely immáron hároméves működése után 15 ország civil egyesületeit szervezte egy platformra úgy, hogy most már alkalmas a munkavállalói érdekeket is képviselni.

Lengyel, magyar, olasz, spanyol, brit, francia, albán, finn, svéd, német, osztrák, cseh, vajdasági, kárpátaljai, felvidéki és erdélyi aktivisták növelik a szervezet tekintélyét.

Az EuCET 2021. évi Zárónyilatkozata állást foglalt amellett, hogy az Európai Uniót rá kell vennünk arra, hogy a polgári kezdeményezéseket ne vegye félvállról. Az EuCET – tetszik, nem tetszik – élni fog a népfelség elvének vezérlő lehetőségével, és küzd, hogy az EU-ban valódi demokrácia valósuljon meg.

A keresztény-nemzeti-konzervatív ideológia mentén a zsidó-keresztény civilizáció erősítése, mostmár megmentése is, feladatunk. Valljuk, hogy a nemzetállamok erős szövetsége megakadályozhatja a világhatalomra törő ultraglobalista politikai hatalom létrehozását.

Az oroszok által indított ukrajnai területszerzés nem lehet főpróbája a nagyhatalmak erőfitoktatásának, valamint egy új világháborúhoz vezető útnak. A világ polgárainak feje fölött hozott amerikai kormányzati irányvonal és az EU erőltetett Oroszország elleni szankcióinak nagy része téves. Láthatóan az európai polgároknak nem érdemelt hátrányos helyzetet alakított ki.

Szükségesnek látszik az uniós országokban egy általános népszavazás kiírása, ahol a polgárok szavazhatnak a háború azonnali befejezéséről és a béketárgyalások megkezdéséről, avagy a háború folytatásáról. Így a felelősség alól kimenthetők a háborút eddig forszírozó kormányok vezetői.

Az Európai Parlament ideológiai és pártpolitikai viták fórumává vált. Szerepét félreértve az intézményrendszer irányítójává kíván lenni. Megbontja az Unióban is általánosan kötelező fékek és egyensúlyok rendszerét. Az Európai Tanács fölé kíván kerekedni, a 27 tagállam államfőinek és miniszterelnökeinek.

A tagállamok szuverenitását sértve bizottságaival megkérdőjelezi a nemzetek alkotmányába foglalt törvényeket, és magához képest kispályásnak tekinti a helyi parlamenteket és azok döntéseit.

Európa polgárainak akarata kifejeződik abban, hogy a 27 tagállam felelős vezetői népük többségének bizalmát bírják, és teljes körű polgárságuk érdekeikért mindent megtesznek. Ugyanakkor az Európai Parlament képviselőinek felelőssége nem kézzelfogható, hasonlítva az államok vezetőihez.

A CÖF-CÖKA álláspontja szerint az ideológiák, izmusok és pártcsatározások helye a tagországokban lezajlott legitim választások után saját parlamentjük szintjén megvalósítandók. Az államok és polgáraik megkérdezésével, az Unió nagy csinnadrattával és rössel kezdeményezte újjáépítésének vitáját. Úgy tűnik, hogy az idő telik és az eredmények bevezetése és átültetése nem történik meg. Az Unió bürokratáinak az az érdeke, hogy változtatás nélkül fenntarthassák státuszukat és helyüket a 2024-es választásokig. Arról nem is beszélve, hogy a szervezet átalakítása, amelyre már most szükség van, sok elvégzendő munkát adna.

A CÖF-CÖKA, mint az EuCET alapítója folytatja gyakorlatát és nyílt levélben, petíció formájában rátér az Unióhoz intézett, polgárokat érdeklő közérdekű adatok kikérésére. Korrekt válaszokat várunk, a félvállról kezelést elutasítjuk. A válaszok hiányában, nemzetközi tagságunk segítségével általános aláírásgyűjtéssel válaszolunk.

Szellemi honvédőink kiérlelt állásfoglalása szerint az Európai Parlament létszámát 2024-ben felére kell csökkenteni, az Európai Bizottság és albizottságai szakértelmét növelve biztosítani kell a gyors törvényelőkészítést.”