A globális élelmiszerhiány és az energiaválság ellenére is akadnak, akiknek igenis fontos, hogy kiálljanak a balatoni halak jogaiért, sőt, a halállomány megmentéséért. Nem, ez nem egy megkésett áprilisi tréfa, Fonyódon valóban tüntettek a Harcsafesztivál és a horgászat ellen néhányan. Kegyetlen világban élünk, nem vitás – írja a PestiSrácok.

Négy-öt fiatal vegán döntött úgy, hogy ők bizony nem nézik tovább tétlenül a balatoni halak kegyetlen elpusztítását, így a Harcsafesztiválon tüntettek a halak jogaiért. A fonyódi rendezvényen azonban nem arattak látványos győzelmet a “barbár” halevők felett, akik a vegánokkal való vita helyett leginkább a harcsapaprikás mellett tették le voksukat és fogyasztották el kedélyesen az ételt, pontosabban a haltetemeket.

A horgászat és a halászat állatkínzás! Vitázz egy vegánnal! – ez a szöveg volt arra a fehér lepedőre írva, amit stand gyanánt állítottak fel nagy tiltakozásukban. (Tény, hogy valóban hátborzongató lehetett ezt olvasva arra gondolni, hogy harcsapaprikás helyett egy vegánnal kelljen vitázni…)

A Magyar Vegán Egyesületről érdemes tudni, hogy a szervezet egyik leg­fon­to­sabb célja az, hogy “egye­sít­se a magyar vegán moz­gal­mat, és ellássa a Magyar­or­szá­gon vegán élet­mó­dot folytatók érdek­kép­vi­se­le­tét, elő­se­gítve ezzel az állat­hasz­nálat fel­szá­mo­lá­sá­nak ügyét tár­sa­dal­mi meg­moz­du­lá­sok és jogi kép­vi­se­let for­má­já­ban.” Ugyanígy fela­da­tuk­nak érzik az állatok ellen elkövetett atro­ci­tá­sok elleni fellépést nyílt levelek és hiva­ta­los állás­fog­la­lá­sok for­má­já­ban, továbbá a vegán szem­lé­let ter­jesz­té­sét utcai meg­moz­du­lá­sok, állat­jogi elő­adá­sok és kon­fe­ren­ciák, továbbá work­shopok for­má­já­ban. Valószínűleg ennek köszönhető a fonyódi performansz is.

2022plusz: Ha történelmi ismereteink nem csalnak, már az ősember sem legelt, hanem vadászott, halászott és meg is ette az elejtett vadakat. A szemetek! Nem beszélve arról, hogy a felháborító ténykedést a világon élők elsöprő többsége a mai napig műveli, nem kis élvezettel. Visszataszító! A tudományos kutatók pedig hazudnak, amikor megállapítják, hogy a halfogyasztás egészséges, a vegán életmód ellenben nem kevés veszélyt jelent az érintettek egészségére. Ez is csak az állatevők mesterkedése! Megvették őket kilóra! Aztán ott vannak azok a bestiális vadászok is, akik ártatlan nyulakat, őzeket, vaddisznókat mészárolnak. Persze, ha nem tennék, természetes ellenség nélkül túlszaporodnának, letarolva mindent, de ez mellékes. A fő, hogy ne falják fel őket a vadak (mármint mi, húsevők).

Érdekes, hogy valamiért a legtöbb vegánt nem látni azokon a tüntetéseken, amelyek célja a magzatok meggyilkolásának (abortusz) ellenzése. Mert a magzat nem szenved, csak a harcsa. Meg az, aki a tüntető vegánokat komolyan veszi.

Forrás és címkép: PestiSrácok/Facebook