Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden zarándokot 2022. szeptember 16-17-re, a 65 évvel ezelőtt elhunyt ISTEN SZOLGÁJA ESTERHÁZY JÁNOS végső nyugalomra helyezésének 5. évfordulójaként szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi szentmiséjére és az ehhez kapcsolódó lelki programokra – szól a felhívás.

Az öt évvel ezelőtt felszentelt Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a felvidéki magyarság egyik fontos lelki központjává vált, melynek köszönhetően egyre többen megismerik Isten szolgája Esterházy János szolgáló, önfeláldozó és ellenségeiért imádkozó szeretetének reánk bízott példáját. Ezért hívjuk egy újabb lelki együttlétre és feltöltődésre a Zarándokközpont immár ötödik búcsújának napjára a kedves testvéreket.

Az Isten szolgája Esterházy János szülőföldi nyughelyének hajlékában, Zoboralján mindannyian otthon lehetünk, hisz ő értünk élt, s a mi jövőnkért, megmaradásunkért vállalta a szenvedés keresztjét.

Reánk hagyott lelki örökségének otthonában, mindenkinek helye van, aki egyénileg, családjával vagy közösségével érkezik Alsóbodokra. Az idén, végakarata teljesülésének jubileumi 5. évfordulóján, Esterházy János nagycsaládjaként szeretnénk megtartani találkozónkat, ahol helye van a közös elmélkedésnek és imádságnak, de a közös étkezésnek és a testvéri beszélgetéseknek is. Ahol osztozhatunk egymás gondjában, örömében, bánatában. Ne feledjük Isten szolgája Esterházy János hívó szavát:

„Család vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk! Szeressük, tiszteljük és becsüljük mindenekfelett Istenünket és anyánkat, és szeressük egymást, mint jó testvérek, mert csak a családi összetartozásnak az életbe átvitt tudata biztosíthatja a szebb és boldogabb jövőt.”

A szeptember 17-i Esterházy Zarándoknapra érkező testvérektől ezúttal is szívesen fogadjuk a magukkal hozott kéréseket, imaszándékokat, adományokat, beleértve településük koszorúját vagy földadományát is. Kérjük, hogy a földadományt tartalmazó zsebkendőnyi vászon zacskót jelöljék meg a település nevével, címerével és azt érkezésük után a szabadtéri oltár előtt adják át a szervezőknek. A megszentelt földadományokat a szentmise után, a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna sziklasírjában, Esterházy János urnafülkéjében helyezzük el.

A zarándoknap részletes programját a Felvidék.ma portálon olvashatják el.

(Címkép forrás: Esterházy Zarándokközpont)