Az ünnep legrégibb elnevezése: dormitio (elalvás) vagy pausatio (elpihenés), azaz Mária elszenderülésének, halálának a napja. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Az ünnep meglétéről a 7. századtól tanúskodnak írásos emlékek, Mária mennybevitelét 847-ben IV. Leó pápa tette hivatalos ünneppé.

Az 1446. évi Müncheni Kódexben találkozni először magyar elnevezésével: „Marianac fel menbe vetele”. A magyar nyelvterületen Szűz Máriát Boldogasszonynak nevezik. A Szent Gellért legenda szerint Krisztus Anyja nevét „a magyar nemzet ki nem ejti, hanem csak Úrnőnek mondja, hisz Pannóniát a Boldogságos Szűz családjának nevezte Szent István király.” Az Árpád-korban Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalma, Patrónája. Nagyboldogasszony napja kötelező ünnep, vagyis a katolikus hívőknek ezen a napon kötelező szentmisén részt venniük.

Nagyboldogasszony tiszteletére A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye összesítése szerint a következő településeken szenteltek templomot vagy kápolnát Nagyboldogasszony tiszteletére: Csíkkarcfalva, Déva, Vulkán, Vajdahunyad, Erzsébetváros: örmény templom, Királybánya, Topánfalva, Hosszúaszó, Bodola, Alsótömös, Sepsibükszád, Retteg, Kézdisárfalva, Szarvaskend, Kapjon (megszűnt közösség), Désakna, Kohó-völgy, Mezőerked, Sinfalva, Küküllővár, Radnót, Szentdemeter, Náznánfalva, Nyárádköszvényes, Tölgyes, Palotailva, Székelyföldvár (Marosújvár), Marosszentkirály, Szárhegy: ferences templom, Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Kászonújfalu: temetőkápolna, Gyimesbükk: Kontumác, Csíkszentgyörgy: Pósa-hegy, Kolozsmonostor: apátsági templom (Kálvária), Zeletaváralja: Sikaszó.

Az érsekség honlapja szerint a Nagyboldogaszony ünnepéhez kapcsolódva idén a következő helyeken lesz templombúcsú hétfőn: Csíkszentgyörgyön a Pósa-hegyi kápolna búcsúját augusztus 15-én, 12 órától, Kontumácon a búcsút szintén az ünnep napján, 12 órától tartják. A Maros megyei, radnóti templom búcsúünnepét augusztus 15-én, 13 órától tartják. Igét hirdet Tankó Géza gyergyóújfalvi plébános.

Forrás: Szekelyhon.ro

Szerző: Simon Virág

Kép: Veres Nándor