A Civil Összefogás Fórum-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány  nyílt levelet intézett az illetékes uniós bizottsághoz, tudakolva, milyen képesítéssel rendelkezik az az zöld képviselőnő, aki átfogó jelentést készített Magyarországról? Az “országjelentés” készítőjéről ugyanis a nevén és azon kívül, hogy zöldpárti, egyetlen adat sem ismert. Íme a nyílt levél: 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
European Parliament
Allée du Printemps
B.P. 1024 F-67070 – Strasbourg
[email protected]

Tisztelt Bizottság, Tisztelt Bizottsági Tagok!

Magyarország meghatározó civil szervezeteként a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) az alábbi megkereséssel fordulunk Önökhöz.

Egy baloldali napilap értesülései szerint idézzük, az „Európai Parlamenti úgy döntött”, hogy újabb országjelentést készít Magyarország tekintetében, amelynek összeállítója, a francia zöldpárti Gwendoline Delbos-Corfield főként „nemzetközi és európai intézmények beszámolóira, döntéseire hivatkozva véleményezi az alkotmányos rendszer működését, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupciót, az adatvédelmet, a véleménynyilvánítás szabadságát, a tudományos, az egyesülési és a vallásszabadságot, az egyenlő bánásmódhoz való jogot, a kisebbségek, a migránsok és menedékkérők jogait, valamint a gazdasági és szociális jogokat.”

Álláspontunk szerint egy ilyen munka többek között alapos jogi, igazgatási és szociológiai ismereteket feltételez, ennek nyomán utána jártunk, hogy a jelentéstevő végzettsége alkalmassá teszi-e a zöldpárti képviselőt egy ilyen hatalmas munka elvégzésére, azonban őszinte
megdöbbenésünkre nem találtunk az Európai Parlament honlapján egyetlen életrajzi adatot sem angol sem magyar nyelven Gwendoline Delbos-Corfield kapcsán.

Mivel egyetérthetünk abban, hogy egy ilyen kiemelt feladatot végző politikustól elvárható, hogy nyilvánosságra hozza a végzettségét ezért kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az érintett tag vonatkozásában az önéletrajzi adatokat részünkre soron kívül megküldeni szíveskedjenek.

Abban a nem várt esetben, ha az információ átadására nem kerül sor, fenntartjuk a jogot további jogi lépések megtételére.

Budapest, 2022. július 7.

Tisztelettel:
CÖF-CÖKA Vezetősége

(Címképen: Csizmadia László a CÖF-CÖKA alapító elnöke)