Udvardy György veszprémi érsek június 17-én, pénteken áldozópappá szentelte Solymos András és Tüttő Ágoston diakónusokat a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilikában. A szentmisén koncelebrált Márfi Gyula nyugalmazott érsek, valamint a főegyházmegye papsága.

Az érsek többek között  ezt mondta:

„Jézus így imádkozik: amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Nem azt kérem Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szenteld meg őket.

Úgy küldelek benneteket, ahogyan engem küldött az Atya – mondja Jézus.  Az Egyházban ez a küldetés ma valósággá válik. Várjuk azt a szent pillanatot, amikor megtörténik Isten teremtő és újjáteremtő csodája, s az Egyház szent papjaiként fölállva s elindulva tudjátok szolgálni a rátok bízott népet.

Az Úr Isten óvjon benneteket, erősítsen, adjon bátorságot és vigasztalást. Vigyázzatok magatokra és a nyájra.”

A szentbeszéd után az áldozópapjelöltek ígéretet tettek feladataik hűséges vállalásáról, majd a főpásztor elé járultak, és letérdelve tiszteletet és engedelmességet ígértek az érseknek és utódainak. Ezt követően a Mindenszentek litániája alatt a jelöltek arcra borultak, míg a többiek letérdelve imádkoztak.

Majd a főpásztor és a jelenlévő papság az áldozópappá szentelendők fejére helyezte kezeit, s elhangzott a felszentelő imádság. Az új papokra a beöltöztető lelkipásztor ráadta a stólát és a miseruhát, majd a főpásztor megkente kezeiket krizmával. Végül átadta részükre szolgálatuk eszközeit: a paténát és a kelyhet, végül a szentelési szertartás lezárásaként békecsókot váltott velük. A szertartás folytatásában a felszentelt áldozópapok főpásztorukhoz csatlakoztak a szent áldozat bemutatásában.

Forrás: magyarkurir.hu

Udvardy György érsek/Forrás: magyarkurir.hu

Az érsek az áldozópappá szentelésük 50. évfordulóját ünneplőket is köszöntötte: Deák Ákos Ervin gyenesdiási plébánost, valamit Nagy Károly címzetes apátot, esperest a veszprémi Szent Mihály-templom plébánosát. Aranymiséjüket ünnepelték még Balázs Pál címzetes esperes, teológiatanár, nyugalmazott balatonkenesei plébános, Major István zalacsányi nyugalmazott plébános, valamint Szitás József nyugalmazott pacsai plébános.

A szentmise záróáldása előtt az újmisés atyák is áldásban részesítették főpásztorukat.

Udvardy György végül köszönetét fejezte ki Márfi Gyula nyugalmazott érseknek a részvételért, a megjelent papoknak és híveknek, hogy eljöttek és együtt imádkoztak az újonnan szenteltekért. Köszönetet mondott az esztergomi szeminárium képviselőinek a részvételért, valamint hálás szívvel köszönte meg Mezei András plébánosnak és mindenkinek a szolgálatot, különösen a kórusoknak és a kántornak, akik hozzájárultak az ünnephez.

Forrás, teljes cikk és kiemelt kép: magyarkurir.hu