Január 24-én 86 éves korában elhunyt Szabó Károly bólyai tanító bácsi, a Szeben megyei magyarság helytállásának jelképes alakja – írta közösségi oldalán Vetési László református lelkész.

Mint fogalmazott: “Utolsó percig, az utolsó magyar gyermekig kitartott választott falujának magyar oktatása mellett, és amikor már nem lehetett, neki kellett bezárni anyanyelvi oktatásunk jelképes ajtaját. Szeme láttára fogyott el a falu és vidék szászsága, ritkult meg magyarsága, de ő rendületlenül állt őrhelyén: tanított, nevelt, gondozta maradék népét, őrizte a múltat, féltette a romos Tholdy-Bolyai kastélyt, ápolta a híres Bolyai család  emlékét. Szerette, tisztelte és joggal becsülte Őt a fogyatkozó nyelvű helyi római katolikus magyarság mellett a falu és a vidék többségének egésze is. Családjának, szeretteinek és főként hitvestársának, Anikó néninek vigasztalást kívánunk. Emléke legyen áldott!” Szabó Károly temetése január 26-án, szerdán 12 órától lesz Bólyán.

Művelődés a tanító munkásságát korábban így összegezte: “Negyvenévi pedagógiai szolgálat alatt jól tudott sáfárkodni a reá bízottakkal, becsülettel és szeretettel végezte gyermeknevelői és tanítói szolgálatát. Mint a település egyedüli reformátusa és nyugalmazott magyar tanítója, a tanítás mellett művelődési és tájékoztatói feladatokat is ellátott, főképpen mint a Bolyai-kultusz hagyományőrzője. Bólya a híres matematikus, Bolyai Farkas szülőfaluja, kinek emléke még él a helybeliek lelkében. Néhány lelkes Bolyai-kutatóval emlékszobát sikerült berendezni 2002-ben Bólyán.

Kitartó és hosszas munka után sikerült a volt felekezeti iskolát felújítani és Magyar Házzá alakítani, ahol nem csupán a helyi közösség, hanem a Szeben vidéki magyarság is összegyűlhet. A tanító bácsit egyszóval úgy is jellemezhetnénk, mint a bólyaiak mindenese. Mindig nagy szeretettel és meleg szavakkal fogadta a faluba érkező turistákat, és lelkesen beszélt a Bolyai család múltjáról, kastélyáról. Négy évig, 1996 és 2000 között az RMDSZ színeiben a magyarságot képviselte helyi községi tanácsosként. A Bolyaiak örökségét népszerűsítő tevékenysége elismeréséül 2002-ben megkapta a Bolyai János Érmet, és a Marosvásárhelyen megalakult Bolyai Kör Tudományos Társaság állandó tagjává választotta. A megmaradásért, a magyar kultúra őreként kifejtett tevékenysége elismeréséül 2008 januárjában Ezüstfenyő-­díjban részesül.”

Nyitó kép: muvelodes.net

Forrás: erdely.ma