Egyre több felekezetből csatlakoznak ahhoz az állásfoglaláshoz, melyet november elején evangélikus lelkészek és egyháztagok egy csoportja tett közzé. A Novemberi Állásfoglalás „kiállás az Ige igazsága mellett és szembenállás az egyházban is jelen lévő LMBTQ propagandával” – fogalmaznak.

„November elején született meg az alábbi állásfoglalás, melynek elsősorban az a célja, hogy evangélikus egyházunk tanításbeli tisztaságának megőrzésére sarkalljon, ugyanakkor ezzel párhuzamosan más felekezetekben élő testvéreink számára is iránymutatásként szolgálhat” – írja Kiss Máté evangélikus lelkész az Evangelikál Csoport oldalon. Az állásfoglalás kezdeményezői úgy gondolják, hogy kiállásuknak az egyházakban is jelen lévő LMBTQ propaganda különösen is aktualitást ad.

„Meggyőződésem, hogy Isten igéje kőszálként megáll, ahogyan azt evangélikus himnuszunkban Luther Márton is megírta: „Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja.” Éppen ezért mi sem kívánunk más mentén eligazodni, csak az Istentől ihletett és a számunkra emberi eszközök által kijelentett Szentírás alapján.

Nem áhítozunk népszerűségre, és nem politikai szekértáborokat vagy ideológiákat szolgálunk, hanem egyedül a mi Urunkat, úgy, ahogyan azt ránk hagyta szent igéjében.

Nem akarunk többet, de nem elégszünk meg kevesebbel sem. Ezért született meg ez az állásfoglalás, mert nem szeretnénk eltérni Isten igazságától. Hiszen mint akik már megízleltük a kegyelem ajándékát Jézus Krisztusban, mi mást tehetnénk, mint hogy egyedül Őbenne, a testté lett Igében maradunk. Így ajánlom a novemberi állásfoglalásunkat mindenki számára, testvéri szeretettel! ” – írja Kiss Máté. Az aláírók névsorához egyébként bárki csatlakozhat, aki egyetért az Állásfoglalásban leírtakkal, a templomba járó hívek, valamint a lelkészek és papok előtt egyaránt nyitott ez a lehetőség.

Az Állásfoglalás teljes szövege ITT olvasható.

Kiemelt kép: Pixabay