A nagybecskereki Petőfi MME-ben újraindított, Találkozások az Úri utcában című est vendégeként üdvözölhették pénteken Szili Katalint, a Magyar Országgyűlés volt elnökét, miniszterelnöki megbízottat.

Klemm József, a találkozások-sorozat egyik megálmodója elmondta, azt tervezték, hogy olyan személyeket hoznak el, akiknek van mondandójuk a külhoni magyarságnak, elsősorban pedig a szórványmagyarságnak, mint amilyen a nagybecskereki magyarság is.

Az érdekelt bennünket most a Szili Katalinnal folytatott beszélgetés során, hogy mire számíthat a külhoni magyarság az anyaország részéről, mit tesz az anyaország a kétoldali kapcsolatokban, tehát a külhoni magyarság és az anyaország tekintetében, de ugyanígy mit tesz az anyaország annak érdekében, hogy az Európai Unión belül is ezt a kérdést napirenden tartsák – nyilatkozta Klemm József.

Szili Katalin örömmel fogadta a meghívást, mert igencsak fontosnak tartja, hogy az anyaországban tudniuk kell arról, a határtól mintegy 120 kilométerre levő nagybecskereki magyarságot milyen kérdések foglalkoztatják, hogy milyen a jövőképük, hogyan képzelik el egyébként a magyar közösség megmaradását ezen a tájon.

„Nagyon fontos egyrészről arról beszélni, hogy Európa egyáltalán hogyan képzeli ma a kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek jövőjét. Ebből a szempontból számunkra egy fontos kérdés az, hogy Szerbia minél előbb az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. És ez jót tenne nekünk is, hiszen jó példát tudna mutatni azzal Szerbia, hogy a Vajdaságban tud olyan önigazgatást, önrendelkezést biztosítani nemzeti közösségeknek, amelyek a széles körű kulturális autonómiát, sőt más tipizálások szerint mondhatjuk azt, hogy egy adminisztratív autonómiát biztosítanak a közösségnek, hiszen oktatási, kulturális, média és finanszírozási kérdésekben és intézmények kérdésében önállóan dönthetnek. A másik fontos kérdés számunkra az, hogy minden magyar számít, hiszen bárhol él a világban ma a magyarság, akár diaszpórában, akár szórványban, akár határon kívül tömbben, nagyon fontos a magyarság jövője, identitás megőrzésének a lehetősége.”

A beszélgetés előtt, ráhangolódásként Molnár Zoltán színművész a Szeretnék néha visszajönni még című versösszeállítással lépett a közönség elé.

Forrás és teljes cikk: Vajdaság Ma

Kiemelt kép: Magyar Szó Online