A kettős jubileumot ünneplő domonkosok – Szent Domonkos halálának és a közösség magyarországi indulásának is 800. évfordulója van 2021-ben – könyvet jelentettek meg, mely bepillantást enged az alapító életébe és a magyar rendtörténetbe a kezdetektől napjainkig. A Szerzetesrendek a Kárpát-medencében című sorozatban megjelent kötetet december 3-án mutatták be a Párbeszéd Házában.

800 év, 24 generáció – ezt a hatalmas időszakot igyekszik átfogni a jubileumát ünneplő rendtörténeti kiadvány. O lumen ecclesiae – a rendalapító lelkiségét meghatározó erényeket, a türelmet, a tisztaságot, a bölcsességet, az igazság tanítását szedi csokorba a Szent Domonkos zsolozsmájából származó antifóna, mellyel a könyvbemutató kezdődött.

Forrás: Magyar Kurir

Forrás: Magyar Kurir

Kőrösiné Merkl Hilda, a magyarországi világi domonkosok elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet a kettős jubileum jelentőségére. Szent Domonkosnak, aki 1216-ban kapott engedélyt III. Honorius pápától a prédikátor testvérek rendjének megalapítására, szívügye volt a kunok megtérítése. Olyannyira, hogy 1221-ben bekövetkezett halála előtt Boldog Magyar Pált, a bolognai egyetem professzorát kérte, hogy jöjjön Magyarországra és vállalja ezt a missziót. Így alakult meg 1221-ben a magyar domonkos provincia.

Kostecki Andrzej OP tartományi vikárius a jubileumról szólva kiemelte a találkozások jelentőségét. „Azt szolgálja a könyv is, hogy figyelmet ébresszünk arra, hogy vagyunk, munkálkodunk. A múltra építve keressük a jövőt. Tanulunk a múltból, mely azt mutatja, néha fenn, néha lent voltunk, tudtunk nulláról újrakezdeni. Ennek tapasztalatával nézünk a jövőbe. Legyen még 800 évünk!”

forrás: Magyar Kurír

Forrás: Magyar Kurír

A Domonkosok egy könyvsorozat része, a kilencedik kötet. A sorozatot Legeza László Török József egyháztörténész közreműködésével indította el, azzal a céllal, hogy átfogó képet adjanak a magyarországi szerzetesközösségekről. Legeza László elmondta, a baziliták, a bencések, ciszterciek, premontreiek, pálosok, karthauziak, pálosok és máltaiak történetét bemutató kiadványok már a második kiadást is megérték. „Ha csak egy hivatást támaszt is egy-egy könyvünk, már megérte a munkánk” – tette hozzá.

Sipták Dániel/Forrás: Magyar Kurír

Sipták Dániel/Forrás: Magyar Kurír

A kötetet Siptár Dániel, a Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár igazgatója ismertette. Kiemelte, hogy a kettős rendi jubileumnak nagyon komoly szerepe van az identitás megerősítésében, a célok kijelölésében. Fontos, hogy felmutassák a közösség történetét, sajátos arcát mind a szélesebb közösség, a domonkos szerzeteseket körülvevő társadalmi közeg, mind önmaguk számára.

Forrás, teljes cikk és kép: magyarkurir.hu