Tisztelt Csizmadia László Kuratóriumi Elnök Úr!

Létének fenntartásáért ma Magyarország harcban áll. A tét nagy, de tapasztalom, hogy még bőven vannak akik ezt nem ismerik fel. A parlamenti választás idejének közeledtével egyre sürgetőbbé válik ezen egyének felvilágosítása, és ehhez nagyon jó szolgálatot tesz – többek között- az Ön „Egy kaptafára” című, 2021. november 19-én megjelent cikke is.

Ön ebben a cikkében is a szívemből szólt – amiért fogadja köszönetemet-, és nagyon lényegretörően írta le a migráció kártékony hatását. Ezt kellene minden, a magyar érdekektől eltérően gondolkodó ember fejébe eljuttatni.

Tisztelt miniszterelnök urunk már többször juttatott el az ország polgáraihoz olyan hírleveleket, melyek nagymértékben hozzájárultak a polgárok hatékony tájékoztatásához. Egy ilyen tájékoztató kiadványra gondolok javaslatomban is, melyben a tájékoztatás tartalma nagyban megegyezhetne az Ön, fentebb leírt cikkével. A tájékoztatás egyik célja a migráció kiindulópontjának leírása, a másik pedig a választópolgárokra váró embertelen jövőnek az ismertetése, ha az ellenzékre szavaznak.

Főbb pontokban, hogy mire is gondolok:

 • a gyarmati országok elszegényítése
 • egyetlen érték maradt, az emberek sokasága
 • a volt gyarmatok fiatal népességét a jobb élet reményének kínálatával állítják hadrendbe
 • ezen népek szervezett felkészítése az embercsempészek közreműködésével fizetés nélküli haderőt jelent
 • a gazdag európai kontinens az, ahol érkezésük után a keresztényi civilizáció eltüntetése és az Európai Unió birodalommá alakítása lesz a cél
 • az EU jelenlegi szervezete tálcán kínálja a birodalmi célokhoz elkerülhetetlenül szükséges intézményi kereteket
 • a háttérhatalom, a „Deep state” Brüsszel segítségével megkezdte a nemzetállami jogok felülírását
 • együtt jár a nemzetek szuverenitásának megszüntetésével
 • a vezérek, akik a megszámlálhatatlan pénzügyi forrás birtokosai, eszközeikkel eldönthetik a célba vett országok és kormányok sorsát
 • a társadalmi környezetet a migráció segítségével ellentétes érdekviszonyokkal terhelik a betelepültek javára
 • az Európai Parlament baloldali és zöld pártfrakcióinak vezetői már megvett szolgálóként alkalmazott marionettfigurák, megélhetési politikusok, akik talpnyalói lettek egy új, kialakítandó hatalmi rendszer urainak, egy politikusi csoport, amely összeállt a szuverenitásukat védő országok eltüntetésére, majd hazájuk elárulását saját javaik megszerzésére fordítva helytartói szerepeket vállalnának
 • a magyarországi ellenzék vezérének példáján világosan látható, hogyan lesz egy magyar emberektől bizalmat kapott baloldali képviselő hatalmi egójának fenntartása érdekében zsoldos, a jövendőbeli esetleges főnökének a talpnyalója
 • Magyarországon is, az ellenzék követve a brüsszeli központ elvárt irányítását, mindent megtesz annak érdekében, hogy hatalomra jusson, és elfoglalhassa az ígért pozíciókat
 • a nyakunkra hozható illegális bevándorlás a keresztény civilizáció ellen indított támadás, amely családjainkat rabszolgasorsra kárhoztatja

Tisztelt Elnök Úr!

Nagyon nem szeretném, ha a választás számunkra azon bukna el, hogy az emberek nem lettek eléggé hatékonyan tájékoztatva. Biztos a sírás környékezne, ezért szívesen és megnyugvással venném, ha egy fenti témájú tájékoztató megjelentetésében közbenjárna és eljutna a választópolgárokhoz.

Köszönöm, hogy elolvasta levelem. Isten segítse győzelemre a jelenlegi magyar kormányt!

Tisztelettel:

Kárpáti Endre

3332 Sirok