Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt aspiránsok vitájának nevezett kampányeseményen minden aspiráns világossá tette, hogy egy esetleges választási győzelem után semmilyen jogfolytonosság nem lesz akadálya a kormányzásnak. Megfigyelhető volt, hogy a miniszterelnök-jelölt-jelöltek az eddigieknél is radikálisabb politikai leszámolással fenyegetőznek és olyan félelemkeltésre alkalmas kijelentéseket tesznek, ami veszélyezteti a jogbiztonságot és a társadalmi békét – írta elemzésében a XXI. Század Intézet.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt aspiránsok első „vitáján” számtalan olyan – egy esetleges választási győzelem utánra szóló – ígéret hangzott el, ami a jogállamisággal és a demokráciával összeegyeztethetetlen. Egyöntetű volt a vélemény abban, hogy az ellenzéki pártok „rendszerváltásnak” nevezett alkotmánypuccs lehetőségében, nem pedig kormányváltásban gondolkodnak. A forgatókönyv szerint megtervezett kampányesemény során kirajzolódott az is, hogy az önkényes – szubjektív – igazságérzetüket előbbre valónak ítélik meg a fennálló alkotmányos kereteknél, ezért szükségesnek tartják a jogállam kiiktatását a saját „igazságuk” megvalósítása érdekében.

Ez a politikai logika a bolsevik mozgalmak, illetve a részben azokból kialakuló kommunista pártok sajátja volt, amelyek nemzetközileg kipróbált erőszakos módszereket alkalmaztak Magyarországon is.

– állítja a Nagy Ervin által jegyzett elemzés. A miniszterelnök-jelölt aspiránsok a vitának nevezett programismertetés során közvetve elismerték, hogy számukra fontosabb a hatalom megszerzése és birtoklása, mint a demokratikus viszonyok folytonossága, az alkotmányos és a törvényes rend fenntartása. Kampányuk mindezek miatt már most, a választásokat megelőzően veszélyezteti a társadalmi rendet, a békét, illetve a jogbiztonságot.

Az elemzés szerint:

A műsor során egyre radikálisabbá váló, az „elszámoltatással” kapcsolatos kijelentések egy olyan önkényuralmi rendszer vízióját rajzolták fel, ahol az egyén számára nincs valódi jogbiztonság, ahol a hatalmon lévők a jog felett állnak és ahol a jogkövető magatartás is megkérdőjeleződik.

Az antidemokratikus és a jogállamiságot sértő ígéretek és politikai szándékok radikalizálódása jól illeszkedik egy tágabb, nemzetközi perspektívába. A 2010 és 2020 közötti, külföldről támogatott destabilizációs kísérletek célja egy olyan kvázi polgárháborús helyzet kialakítása volt, ami az Orbán-kormány bukásához vezetne és amelynek a baloldali ellenzék lenne a hosszútávú haszonélvezője.

Ha egy kormányra készülő politikai közösség és annak vezetői deklarálják, hogy önmagukra nézve nem tartják kötelező érvényűnek az alkotmányos elvárásokat, illegitimnek nevezik az alaptörvényt, akkor könnyen megkérdőjeleződik az állampolgár jogkövetési magatartása is, ami instabil társadalmi állapotokhoz vezet.

Összességében elmondható, hogy a „szabadságharcnak” beállított nemzetközi támogatással megszervezett destabilizációs kísérletek, a baloldal egyre radikálisabb ígéretei, a jogállamiság kiiktatásának lehetősége veszélyezteti a társadalmi rendet és a jogbiztonságot. A nemzetközi és a hazai baloldal együttműködve igyekszik olyan társadalmi felfordulást okozni, ami előidézhetné az Orbán-kormány bukását. Ám miközben a baloldal erőszakos és antidemokratikus eszközökkel igyekszik megbuktatni a kormányt, addig felelőtlen politikájuk társadalmi instabilitást okoz, ami polgárháborús helyzethez vezethet – zárul az elemzés.

A XXI. Század Intézet teljes elemzése ITT olvasható.

Forrás: PestiSrácok

Kiemelt kép: XXI. Század Intézet