A Széchenyi Alapítvány gróf Széchenyi István 230-dik születési évfordulóján a “Credit or The Basics Of Happiness” című kiadvánnyal tiszteleg a legnagyobb magyar előtt. Széchenyi fő műve a Hitel 1830-ban jelent meg. Alapítványunk javaslatára gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka 2014-ben hungarikum lett.

Forrás: Széchenyi Fórum

Forrás: Széchenyi Fórum

A bonyolult nyelvezete miatt nehezen olvasható Hitelt a Széchenyi Alapítvány kezdeményezésére egy team 2016-ban átírta mai magyar nyelvre, és az érthetőség érdekében jegyzetekkel látta el úgy, hogy tartalma kicsit sem változott, de gördülékenyen olvashatóvá és könnyen megérthetővé váltak Széchenyi gondolatai. A Hitel irodalmi értéket képviselő, aktuális, élvezetes, lélekemelő olvasmány annak ellenére, hogy a szerző reformgondolatait régmúlt viszonyok között olvassuk.

Valójában az átírás tette lehetővé Széchenyi fő művének fordítását idegen nyelvekre. Az a tapasztalat is vezérelte az alapítványt, hogy más nemzetek sokat tesznek azért, hogy nagyjaik ismerté váljanak szerte a világban. Nekünk is van, akivel büszkélkedhetünk! Nem várhatunk másokra, a mi feladatunk, hogy bemutassuk Széchenyit a világnak!

A Hitel angol nyelvű kiadásával az a célunk, hogy az angol nyelvterületen élő magyar gyökerű családok másod-harmad generációs tagjai, – akik már csak nehezen tudnak választékos magyar nyelvű szöveget megérteni, de gyökereik után érdeklődnek – megismerhessék a legnagyobb magyar világán keresztül a magyar múltat. Számukra ez a kiadvány nélkülözhetetlen segítséget jelenthet. -fogalmazott Buday Miklós a Széchenyi Alapítvány elnöke.

Forrás: MTI-OS

Kiemelt kép: