Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt aspiránsok vitájának nevezett kampányeseményen minden aspiráns világossá tette, hogy egy esetleges választási győzelem után semmilyen jogfolytonosság nem lesz akadálya a kormányzásnak. Megfigyelhető volt, hogy a miniszterelnök-jelölt-jelöltek az eddigieknél is radikálisabb politikai leszámolással fenyegetőznek és olyan félelemkeltésre alkalmas kijelentéseket tesznek, ami veszélyezteti a jogbiztonságot és a társadalmi békét – írta elemzésében a XXI. Század Intézet.

Az alábbiakban a Magyar Hírlap cikkéből idézünk.

A XXI. Század Intézet elemzése rámutat arra, hogy amikor a baloldal egyre radikálisabban nyilatkozik arról, hogy céljai megvalósítása érdekében kész kiiktatni a jogállamiságot és leszámolni politikai ellenfeleivel, akkor a jogbiztonság megrendülését, a társadalmi rend felbomlását, azaz polgárháborús viszonyokat okozhat. Az elemzés továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy tágabb perspektívát figyelembe véve a nemzetközi baloldal is érdekelt a társadalmi béke megbontásában, szem előtt tartva az Orbán-kormány megbuktatását.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt aspiránsok első „vitáján” számtalan olyan – egy esetleges választási győzelem utánra szóló – ígéret hangzott el, ami a jogállamisággal és a demokráciával összeegyeztethetetlen. Egyöntetű volt a vélemény abban, hogy az ellenzéki pártok „rendszerváltásnak” nevezett alkotmánypuccs lehetőségében, nem pedig kormányváltásban gondolkodnak.

A forgatókönyv szerint megtervezett kampányesemény során kirajzolódott az is, hogy az önkényes (szubjektív) igazságérzetüket előbbre valónak ítélik meg a fennálló alkotmányos kereteknél, ezért szükségesnek tartják a jogállam kiiktatását a saját „igazságuk” megvalósítása érdekében.

Ez a politikai logika a bolsevik mozgalmak, illetve a részben azokból kialakuló kommunista pártok sajátja volt, amelyek nemzetközileg kipróbált erőszakos módszereket alkalmaztak Magyarországon is.

A forgatókönyv szerint lefolytatott „vitán” végül elhangoztak azok az eddig is ismert ellenzéki ígéretek is, miszerint a törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól független módon működő ügyészség és bíróság vezető tisztviselőire is kiterjedne az „elszámoltatás.” Jakab Péter (Jobbik) mellett Fekete-Győr András (Momentum) és Dobrev Klára (DK) is – a diktatúrákat jellemző önkénnyel – nyomozati és bírósági eljárást is kihagyva börtönnel fenyegette meg Polt Péter legfőbb ügyészt. Karácsony Gergely (LMP–MSZP–PM) mindezt azzal egészítette ki, hogy az általa „Fidesz-közelinek” nevezett cégek és magánszemélyek bankszámláját zárolni fogják, ami a magántulajdonhoz való alapvető szabadságjog durva megsértése lenne.

Márki-Zay Péter (MMM) a „vita” során kissé vonakodva ugyan, de végül egyetértését fejezte ki mindezzel, később pedig azt a többször is elhangzó ígéretet is támogatta, hogy a közigazgatásban dolgozó jobboldalinak vélelmezett alkalmazottak mellett a rendőrségi vezetőket is el kell bocsátani, akár indoklás nélkül, politikai alapon.

A cikk további részleteit itt tekintheti meg.