Templomok felújítója, Szent József mesterségének képviselője. Hitét nem csupán megvallja, de munkáival példázza is. A maconkai asztalosmester saját birtokán állított fel 64 kopjafát, emlékezve Magyarország egykor volt 64 vármegyéjére. Szakmai sorsát, így véli, a Jóisten irányítja.