A magyar kormány a közelmúltban válaszolt az Európai Bizottság nemtelen támadására, kifejezve abbéli komoly aggodalmunkat, hogy a Bizottság egyre politizálódó szervezetként olyan célokat tűz ki, amelyekre egyébként nincs felhatalmazása – ezt írta az EUobserverben megjelent véleménycikkében Varga Judit igazságügyi miniszter.

A 2021-es jogállamisági jelentés olvasása közben döbbenetes volt látni, hogy a jogállamiság elvét hogyan alakították át a politikai zsarolás eszközévé – írta Varga Judit, és feltette a kérdést: Vajon az Európai Bizottság mikor fejezi be végre a politikai testületként való működését?

“A Bizottság már rég elfelejtette a közösség alapító atyáinak elveit és erkölcsi tartását, ráadásul úgy tűnik, immáron csak egyetlen elvet követ, ha a jogállamiságról van szó: a haszonelvűséget. Saját céljainak eléréséhez úgy tűnik, mintha minden eszköz szent lenne. Csupán egy tényező hiányzik, maga a jogszerűség. A szabályok és a szerződések már nem számítanak. Azokat a tagállamokat pedig, akik hisznek a szuverenitásban és a szubszidiaritás elvében, azokat, akik nem hajlandóak beállni a sorba, meg kell büntetni – ahogyan azt Helena Dalli egyenlőségért felelős biztos igen nyersen meg is fogalmazta. Az Európai Unióban ma ezek a valódi kérdések a jogállamisággal kapcsolatban. A bizottság a második jogállamisági jelentésével, ragaszkodva a saját maga által meghatározott szerephez, kettős mércén és homályosan megalapozott kritikákon alapuló, erősen átpolitizált dokumentumot nyújtott be, amely ráadásul még azt sem tartalmazza, amit maguk a szerzők fogalmaznak meg kívánalomként – írta az igazságügyi miniszter. Varga Judit szerint a mögöttes motiváció nyilvánvaló: egy Magyarország elleni, jogi értékelésnek álcázott öncélú politikai rágalomkampány csupán azért, mert számunkra gyermekeink és családjaink védelme elsőbbséget élvez. Ennek érdekében pedig egyes érdekcsoportok elvárásaival szembemenve az LMBTQ-lobbit sem vagyunk hajlandóak beengedni iskoláinkba és óvodáinkba.”- vélekedik a miniszter

Mivel a jelentés következetesen figyelmen kívül hagyja a magyar kormány álláspontját, ráadásul abszurd ténybeli tévedéseket tartalmaz, és szinte kizárólag a külföldről – vagy éppen maga a Bizottság által – finanszírozott civil szervezetek politikai indíttatású véleményére támaszkodik, nem szolgálhat további uniós eljárás alapjául– folytatta Varga Judit.

Varga Juditot az is aggasztja, hogy a Bizottság nem ellenőrzi saját állításait, azokhoz nem fűz semmilyen indoklást vagy alátámasztást. Más tagállamokkal összehasonlítva a jelentés értékelései egyértelműen kettős mércét tükröznek Magyarországgal szemben. A Bizottság még nyilvánvalóbban lépi túl a hatáskörét, hiszen azt várná el Magyarország független alkotmányos szerveitől, hogy egyes konkrét ügyekben a Bizottság által kívánatosnak tartott döntéseket hozzanak mind a tényekre, mind pedig a hatályos szabályokra tekintet nélkül. Ez az Európai Bizottság részéről hatalommal való visszaélést jelent.

Forrás és teljes cikk: pestisracok.hu

Kiemelt kép: europa.eu