Úgy tűnik, a magyar baloldali médiumok a mai napig nem tudják kezelni az egyik legnagyobb botrányukat: „Továbbra is ezerrel működik a fideszes propaganda lejáratás! De jeleznénk, hogy ez kicsit szánalmas és kevés. Bizonyítékok hiányában könnyű vagdalkozni.” Ilyen és hasonló jelzőkkel próbálja például az olkt.net nevű híroldalnak aligha nevezhető fórum mosdatni Cseh Katalin.

A szerző, Dr. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a CÖF-CÖKA szóvivője

A sajtóhírekben megjelent információk alapján ugyanakkor a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított amiatt, hogy a 2013–18 között a mostani momentumos EP-képviselő által vezetett Pannónia Nyomda Kft. több ferencvárosi közbeszerzési pályázatot is megnyert. A pályázatok egyik legfeltűnőbb jellegzetessége, hogy a Pannónia annak érdekében, hogy az övé legyen a legjobb ajánlat, a Cseh család üzlettársai által kiépített céghálóban részt vevő gazdasági szereplőkkel pályázott közösen. Cseh Katalin cége és a cégháló tagjai az utóbbi években közel 4,8 milliárd forint EU-s támogatást is megnyerhettek.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 35. § (1) bekezdése a gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályozásnál lehetővé teszi, hogy a közbeszerzési pályázatokon több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

Értelemszerűen az ellenzéki vezetésű önkormányzatok pályázataira is érvényesnek kell lennie, hogy az általuk meghirdetett közbeszerzések eljárásai során kiemelt figyelmet fordítaniuk a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek elkerülésére.

Az összeférhetetlenség lényege a Cseh Katalin-ügynél az, hogy olyan gazdasági szereplő nem nyújthat be ajánlatot, illetve részvételi jelentkezést, amely cég háttere az adott közbeszerzési eljárásban döntéshozónak számító, meghatározott pártpolitikai vezetésű önkormányzatnál egyértelmű átfedést mutat, az ajánlattevő – a közbeszerzési eljárásban részt vevő – gazdasági társaságot korábban vezető EP-képviselő személye, illetve a cég döntéseinek meghozatalára jogosultak, az érintett politikus családjának üzlettársai miatt. Az esetleges politikai nyomás, mint gyanús körülmény pedig igen súlyos összeférhetetlenséget eredményezhet, amennyiben a vádak igaznak bizonyulnak a momentumos politikust érintő ügyben.

A Kbt. 73. § alapján a cégek közötti összejátszás – a versenytisztaság sérelmével –, az átfedéssel érintett összes közbeszerzési ajánlat vagy jelentkezés tisztaságának kérdésessége is hatóságilag vizsgálandó szempont lehet az ehhez hasonló közbeszerzési ügyekben (a vonatkozó kartelltilalmi előírások esetleges megsértésével összefüggésben).

Ami a Cseh Katalin EP-képviselő körüli botrányt kirobbantó konkrét esetet illeti, az ugyanazon címre bejelentett Mondat Kft. még azonos pályázaton is indult a Pannónia Nyomda Kft.-vel, például a Ferencvárosi Önkormányzat által, a ferencvárosi újság nyomdai munkálatainak elvégzésére kiírt pályázaton. Bár az ajánlatkérő önkormányzat felszólította rá, a Mondat Kft. nem oldotta fel a dokumentáció azon ellentmondását, hogy a cég egyszerre nyilatkozott pályázatában alvállalkozó igénybevételéről és arról is, hogy nem vesz alvállalkozót igénybe. A közbeszerzési törvényi szabályozás értelmében ugyanis az ajánlatkérő önkormányzattal kapcsolatban különösen fontos elvárás, hogy a közbeszerzéskor megítélje az eljárás és az ajánlattevők magatartásának tisztességességét, illetve az alvállalkozói szerep (alvállalkozóként való esetleges bevonások) körülményeit a tekintetben, hogy azok esetleg megsértik-e a Kbt. vonatkozó alapelveit. Ennek az elvárásnak azonban a baloldali vezetésű kerület csak részben tett eleget, ráadásul a pályáztatás gyanús körülményei eleve fölvetnek összeférhetetlenségi aggályokat.

Az ügy említett fontos fejleménye, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KH) is vizsgálatot indított a Pannónia Nyomda Kft. ügyében. A céget 2010-ben Cseh Tibor, a momentumos képviselő édesapja hozta létre, majd 2013-ban az ügyvezetést lányára bízta, aki egészen 2018-ig volt a cég ügyvezetője. A hatóság konkrétan szerződésellenőrzési eljárást kezdeményezett. Magán a hatóságon belül működik a Közbeszerzési Döntőbizottság, amelynek feladata az érintett önkormányzati közbeszerzésekkel és eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése lesz, és ha úgy tartja szükségesnek, a hivatal akár a Cseh-botrányhoz kapcsolódó ajánlatkérői döntéseket semmisíthet meg, jogsértést és szerződések semmisségét állapíthatja meg vagy akár bírságolhat is – ha úgy látja szükségesnek – a momentumos EP-képviselőhöz köthető cégek ügyében.

Ennek esélye megvan, ugyanis elsőre igen gyanús közbeszerzési összejátszásokra bukkantak a tényfeltáró újságírók a politikus cégei körül. A sajtóhírek szerint Cseh Katalin és családi vállalkozásai több milliárd forint uniós támogatáshoz juthattak nem tisztességes módon, és szakértők szerint olyan súlyos morális problémákat vet fel az ügy – amennyiben a képviselővel szembeni vádak igaznak bizonyulnak –, hogy az később komoly bizalomvesztéshez is vezethet a hosszú évek óta a korrupcióellenes küzdelem fontosságát hangoztató ellenzéki oldalon.

Egyelőre nem tisztázódott megnyugtatóan a képviselő családi cége és a többi, a pályázatoknál szerepet kapó vállalkozás közötti viszony milyensége, azonban több személyi kapcsolódás is föllelhető a céghálóban, és a Cseh család érintett régi ismerősének, Halás Gábornak a cégei éppen ugyanabba az ipari parkba, ugyanazon címre vannak bejelentve, mint például a Cseh-féle Pannóniáé is.

A több milliárd forintnyi EU-támogatás, közös pályázatok, gyanúsnak talált összefonódások és a megindult hatósági vizsgálatok miatt végül a nagyobbik magyar kormányzópárt, a Fidesz úgy döntött, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, az OLAF-hoz fordulnak Cseh Katalin EP-képviselő gazdasági ügyében.

Dr. Ifj. Lomnici Zoltán

Nyitó kép: magyarnemzet.hu