A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és a magyar vidéki muzeális intézmények a Petőfi 200 emlékév keretében eddig sosem tapasztalt kormányzati támogatáshoz jutnak a Magyar Géniusz Program révén. A pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma hirdeti meg, szakmailag a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége koordinálja.

Az ország száz meg száz pontján szellemi emlékművet állítnak a magyar kreativitásnak és zsenialitásnak. A gazdag magyar örökség bemutatásának hiteles terei lesznek a muzeális intézmények; kiállítások, rendezvények, kulturális együttműködések, tudományos kutatások, kiadványok formai keretei között, ahogy megvalósul a Magyar Géniusznak a legértékesebb vidéki műtárgyanyaggal való megtestesítése, soha eddig egyben nem látott gyűjteményének bemutatása is.

A program nemzeti közösséget erősítő szerepet vállal. A múzeumok közösségépítő helyek, a látogatók, a civil közösségek bevonásának, a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálásának, az intézmények közösségi színtérré alakulásának terei. Ennek mozgatórugója a „helyben levés”, a település társadalmi szövetébe való szerves beépülés.
Bővebb információt itt olvashatnak.

Kiemelt kép: Vészabó Noémi Petőfi-portréja
Fotó: VN