Az elmúlt másfél év megtanított bennünket arra, hogy világosabban lássuk, mi a fontos az életben, és mi nem annyira, mi az értékes, és mi kevésbé értékes.- mondta Novák Katalin miniszter a református egyház  idei Balatonfenyvesi Bárka Táborában

A járványhelyzet után most lehetőséget kaptunk arra, hogy a Bárkába csak a jó dolgokat vigyük magunkkal, a rosszakat pedig magunk mögött hagyjuk. – folytatta ezt a gondolatot. Az esélyteremtő tábor célja a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi befogadásának elősegítése.

A hátrányos helyzetű gyerekek életét az elszigetelődés, a szegénység és a kirekesztettség jellemzi. A rossz lakhatási körülményeket és szegényes infrastruktúrát a lakóhelyi szegregáció tovább súlyosbítja. A tábor ezeket a hátrányokat kívánja csökkenteni gyakorlatias foglalkozásokon keresztül a gyerekek egyéni és szociális nevelése és erősítése révén.

A rossz szociális helyzetből adódó hátrány felszámolásában nagyon nagy szerepe van a bizalom és önbizalom erősítésének. A cél az, hogy a különböző hátrányokkal küzdő gyerekek és fiatalok elfogadják magukat, megerősítsék hasznos képességeiket és elidegenítsék negatív attitűdjeiket.

A tábor célja, hogy minden gyereket hozzásegítsen ahhoz, hogy találkozzon saját személyiségével, képességeivel. Szeretnék sikerélményhez juttatni a tanulókat és lehetőséget adni nekik arra, hogy a rájuk „ragasztott” negatív címkéktől megszabadulva pozitív énképet és attitűdöket sajátítsanak el.

Forrás: Novák Katalin/Facebook/barkatabor.hu

Fotó: barkatabor.hu