Véget ért a tanév, lezárultak az érettségi vizsgák, javában tart már a nyári szünet. Az idei évben 108.480 fő érettségizett, köztük vannak azok is, akiknek a Kormány az írásbeli vizsgák után engedélyezte, hogy a méltányolható okból elmaradt vizsgákat szóban pótolják.

A vizsgát elmulasztók aránya mindösszesen 1,7%, a 98,3%-os részvételi arány megfelel a sokéves átlagnak. Az idei évben tovább emelkedett az emelt szinten vizsgázók aránya, 2019-hez képest 52%-kal, így a 320.368 középfokon teljesített vizsga mellett 65.524 emelt szintű vizsgát tettek le az érettségizők.

Az emelt szinten érettségizők jóval magasabb aránya ellenére az összes érettségi eredmény átlaga az osztályzatok alapján 3,65, ami pontosan megfelel az előző 5 év átlagának, és jobb a tavalyi 3,61-es átlagnál. Ha a %-os eredményt vizsgáljuk, az átlag 60%, ami éppen megfelel a 2015 és 2019 közötti 5 év átlagának.

Az elégtelen, sikertelen vizsgák aránya mindösszesen 1,26%, ami ugyancsak megfelel a járvány előtti 5 vizsgaév átlagának. A tanév sikerességét igazolja az is, hogy a tanévben mindösszesen a tanulók 2,6 %-ának kellett évet ismételnie, ami 7%-kal alacsonyabb, mint a járvány előtti utolsó évben, 2019-ben mért 2,8%.

Június 16 és június 29 között az iskolák gyermekfelügyeletet szerveztek az 1-8 évfolyamokon. Kezdetben naponta több mint 17.000, aztán 15.000, az utolsó két napon pedig átlagosan napi 8.000 tanuló részére igényelték a szülők a gyermekfelügyeletet.

Az Emberi Erőforrások Minisztérium minden köznevelésben dolgozónak köszöni az egész éves munkáját, és a nyári szünetre jó pihenést, feltöltődést kíván!