1485. június 1-jén foglalta el Bécs városát a III. Frigyes császár ellen háborúzó Hunyadi Mátyás magyar király. A magyar szempontból történelmi jelentőségű külpolitikai sikert Kölcsey Ferenc beleírta a Himnusz harmadik versszakába, így minden magyar számára ismerős lehet, miként “ nyögte Mátyás bús hadát / Bécsnek büszke vára”.

Az írások szerint László halála után III. Frigyes német-római császár eltökélt szándéka volt a magyar trón megszerzése, László gyámjaként és a Szent Korona birtokában erre nagy esélye volt. Éppen ezért még rosszul érintette, amikor 1458-ban Hunyadi Mátyás került a Magyar Királyság élére.

A két uralkodó 1463-ban Bécsújhelyen békét kötött, amelynek értelmében Frigyes és utódai örökölték volna a magyar trónt, ha Mátyásnak nem születik gyermeke. A magyar uralkodó viszont cserébe 80 ezer arany forintért visszaszerezte Frigyestől a Szent Koronát, amellyel 1464-ben Székesfehérvárott hivatalosan is királlyá koronázták, így legitimálta uralmát. A nagy kompromisszumok ellenére kettejük konfliktusa állandó maradt.

Hadat végül Mátyás üzent a császárnak 1477-ben, amiért az befogadta a kincstárával elmenekülő esztergomi érseket, Beckensloer Jánost. A villámhadjárat alatt a fekete sereg elfoglalta Alsó-Ausztriát és körül zárta Bécset, de a nyomulás nem tartott sokáig, köszönhetően a pápa közbenjárásának, aki eredményesen közvetített a békéért, így a két uralkodó újra kiegyezett egymással.

A pár éven át tartó tűzszünet nem bizonyult tartósnak, a cseh királyi cím kérdésének rendezése és Mátyás király ambíciói újbóli hadakozáshoz vezettek a két fejedelem között. 1482-ben a magyar király nyílt hadüzenetet küldött a német-római császárnak. Kezdetét vette a második osztrák háború. A király akkor már a szomszédos tartományok teljes elfoglalására törekedett. 1484-re sikerült teljesen bekerítenie az osztrák központot, 1485. január 29-én ostrom alá vette Bécset.

 

Mátyás bevonulását Bécsbe a Philostratus-kódex is megörökíti (forrás: Wikipedia)

Bécs polgárai a kapuk megnyitását követelték, ami 1485. június 1-jén bekövetkezett. Mátyás király ünnepélyesen bevonult a Habsburg Birodalom fővárosába, amelynek tanácsosai hűségesküt tettek új uralkodójuknak, aki felvette az osztrák hercegi címet.

Udvarát a császárvárosban rendezte be, de a Magyar Királyság fővárosa továbbra is Buda maradt. A királynak nem állt szándékában erőszakot alkalmazni a városban, hiszen a császári uralom elérésének egyik lépcsőfokát látta benne. Többévnyi adómentességet biztosított számára, meghagyta az eredeti igazgatási rendet, a városi tanácsba pedig csak egyetlen emberét, Szapolyai István főkapitányt ültette.

Az osztrák főváros öt esztendeig tartozott a Magyar Királysághoz. Mátyás célja az osztrák örökös tartományok feletti tartós uralom, egy sokszínű, többpólusú birodalom kiépítése volt, ezért igazságos, toleráns uralkodónak bizonyult.

Mind erről bővebben itt olvashatnak.

Kép: Bécs 15. század végi ábrázolása (Forrás: Wikipedia)